Turnov 2019

Jak vnímáte již realizované projekty participativního rozpočtu v minulých letech?


Nápadů a podnětů na zlepšení města, na zvelebení prostranství je mezi veřejností určitě spoustu. Je to patrné z akcí, ze setkávání s občany. Nyní je možnost takový nápad přímo předložit a pomoci jeho realizaci. Je potřeba ale překonat určitou obavu, nebát se pod svůj nápad podepsat a podílet se aktivně na jeho případné realizaci. Chápu, že pro někoho to může být limitující okolnost a se svým nápadem nepřijde. Chtěla bych proto vyzvat naše Turnováky, aby se nebáli, přišli se svým nápadem, kontaktovali nás, rádi pomůžeme, vysvětlíme. Z předchozích let víme, že konzultaci jednoho projektu věnujeme i 3 – 5 hodin. Společně se můžeme na místo podívat, probereme nejrůznější okolnosti realizace, rozpočet, časový soulad atd.
Petra Houšková, místostarostka Turnova